ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, January 21, 2016

ေ၀ဒနာ နိေရာဓါ တဏွာနိေရာေဓာ


 ေ၀ဒနာပစၥယာ တဏွာ၊ ဒါက ၀ိပႆနာ မရႈတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္
ေျပာတာ။ ၀ိပႆနာ မရႈတဲ့ပုဂၢိဳလ္အတြက္ ေ၀ဒနာျပီးရင္ တဏွာ
လာေနက်။ အဲ့…. ၀ိပႆနာရႈတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက်ေတာ့ ေ၀ဒနာကို
ရႈလိုက္ရင္ ေ၀ဒနာကိုမေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ ေ၀ဒနာေတြ ပ်က္-ပ်က္
ကုန္တာကိုပဲေတြ႕ရတယ္။ ေ၀ဒနာေတြပ်က္ကုန္တယ္ဆိုတာ
ခ်ဳပ္ကုန္တာေပါ့။ ဒီေတာ့ ေ၀ဒနာ နိေရာဓါေပါ့။


ေ၀ဒနာ နိေရာဓါ=ေ၀ဒနာခ်ဳပ္တာကိုေတြ႕တယ္ ဆိုတာ မဂ္က
ေတြ႕တာ။ အဲ့ဒီမဂ္နဲ႕ေ၀ဒနာေတြကို ၾကည့္ေတာ့ ေ၀ဒနာေတြကို
မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ နိေရာဓါျဖစ္ကုန္တာကိုပဲ ေတြ႕ရေတာ့တယ္။
ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ေ၀ဒနာဆိုတာ နာမ္တရား၊ မဂ္ဥာဏ္ကလည္း
နာမ္တရား၊ နာမ္တရားတို႕မည္သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ႏွစ္ခုျပိဳင္၍
ျဖစ္ရိုးထံုးစံ မရွိ။ ဒီေတာ့ ေ၀ဒနာ ေပၚေနခိုက္ မဂ္ဥာဏ္မေပၚနိုင္ဘူး။
ေ၀ဒနာ ခ်ဳပ္သြားမွပဲ မဂ္ဥာဏ္က ေပၚနိုင္ေတာ့တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္
အဲ့ဒီအခါမွာ ေ၀ဒနာကိုမေတြ႕ရေတာ့ပဲ ေ၀ဒနာ နိေရာဓကိုပဲ ေတြ႕
ရေတာ့တယ္။

ဘယ္သူက ေတြ႕တာလဲ၊မဂ္က ေတြ႕တာ။ မဂ္က ေ၀ဒနာေတြ
မရွိတာကို ေတြ႕ေနတာ။ေ၀ဒနာ အနိစၥျဖစ္သြားတာကို မဂ္က
ေတြ႕ေနတယ္။ အဲ့ဒီ ေ၀ဒနာ ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ မဂ္က ေရာက္လာတယ္။
ေ၀ဒနာခ်ဳပ္ခိုက္တြင္ တဏွာလဲ လာလို႕မရဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့
တဏွာလဲ နာမ္တရားပဲ။  ၂- ခုျပိဳင္၍ ျဖစ္ရိုးမရွိဘူး။

မဂ္ဥာဏ္ဟာ ဟဒယ ၀တၳဳေပၚမွာ ေပၚေနက်။တဏွာလာရင္လဲ
ဟဒယ ၀တၳဳေပၚမွာပဲ လာရမွာ။ ဒီေတာ့ တဏွာလာရမယ့္
ေနရာမွာ မဂ္ဥာဏ္က အရင္၀င္ျပီး ဦးႏွင့္ေနတယ္။
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေနရာ မအားလပ္တဲ့အတြက္ တဏွာလဲ
ေပၚလာလို႕မရ၊ တဏွာ နိေရာဓ ျဖစ္သြားရေတာ့တာေပါ့။

တဏွာေပၚခြင့္မရပဲ။ တဏွာ နိေရာဓ ျဖစ္သြားရတယ္ ဆိုတာ
တဏွာလာမယ့္ေနရာ မဂ္ေရာက္ေနလို႕၊ ဒါဆိုရင္  တဏွာ
နိေရာဓနဲ႕ မဂ္ေပၚေနတာနဲ႕ ညီမွ်တာေပါ့၊  အဲ့ဒါေၾကာင့္
တဏွာနိေရာေဓာတိ မေဂၢါ  လို႕ ဖြင့္ဆိုတာ။

ဒီအထဲမွာ အေရးၾကီးတဲ့ စကား ၂ လံုး ပါတယ္။ ေ၀ဒနာ
ပစၥယာ တဏွာ၊ သံသရာလည္လမ္းႏွင့္  ေ၀ဒနာ နိေရာဓာ
တဏွာနိေရာေဓာ။ သံသရာထြက္လမ္း  ဆိုတဲ့ စကား ၂ -လံုး။

အေရးၾကီးလို႕ ထပ္ေျပာရအံုးမယ္။ ရႈတဲ့ပုဂၢိဳလ္မွာ ေ၀ဒနာ
နိေရာဓာ  တဏွာ နိေရာေဓာ ျဖစ္တဲ့ မဂ္ေပၚတယ္။
မရႈတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က်ေတာ့ ေ၀ဒနာ ပစၥယာ တဏွာ ျဖစ္လို႕ရွိရင္
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကံ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဆိုျပီးေတာ့
သံသရာေတြ ဆက္ကုန္ေရာ။ ပတ္ကုန္ေရာ။ သံသရာ
လည္လမ္းေပါ့။

ရႈတဲ့ပုဂၢိဳလ္က်ေတာ့ ေ၀ဒနာ နိေရာဓာ တဏွာမလာရတဲ့အတြက္
မဆက္ဘူး။ တဏွာခ်ဳပ္တယ္။ တဏွာခ်ုဳပ္ေတာ့ ဥပါဒါန္ခ်ဳပ္။
ကံခ်ဳပ္၊ ဇာတိခ်ဳပ္၊ ဇရာ မရဏေတြပါ ခ်ဳပ္ကုန္တယ္။ သံသရာ
ထြက္လမ္း။

ေအး..ဒါေတြကို ဘယ္သူက ခ်ဳပ္ေစတာလဲ။ မဂ္က ခ်ဳပ္ေစတာ။
တစ္မဂ္ျပီးတစ္မဂ္ ဆက္၍ ဆက္၍ ေပၚေနေတာ့ သူတို႕ေတြ ေပၚ
ခြင့္မရပဲ။ ခ်ဳပ္ကုန္ရေတာ့တာေပါ့။ ဆိုလိုတာက တဏွာ နိေရာေဓာ
တိ=တဏွာ ခ်ဳပ္ေနတယ္။ ဆိုတာ  မေဂၢါ= မဂ္ေပၚေနလို႕
ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရတယ္။(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: