ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, January 27, 2016

ဒုကၡ အမ်ိဳးအစား သံုးပါး


 ဤေနရာ၌ေနတၱိ ပါဠိေတာ္မွာလာေသာ ဒုကၡ အမ်ိဳးအစားတို႕ကို
ခြဲျခား၍ သိထားသင့္သည္။ သို႕မွသာ ၀ိပႆနာရႈရာတြင္ မည္သည့္
ဒုကၡကို ရႈရမည္ - ဟု ပီပီျပင္ျပင္ သိျမင္လာနိုင္ေပသည္။


တိေႆာ ဒုကၡတာ-ဒုကၡဒုကၡတာ။
သခၤ ါရ ဒုကၡတာ၊ ၀ိပရိဏာမ ဒုကၡတာ။
(ေနတၱိပါဠိေတာ္-၁၂)
အဓိပၸါယ္မွာ ဒုကၡသည္ သံုးမ်ိဳးသံုးစားရွိ၏။ ယင္းတို႕ကား-
၁။ဒုကၡဒုကၡ
၂။သခၤ ါရ ဒုကၡ
၃။၀ိပရိဏာမဒုကၡ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

(၁)ဒုကၡဒုကၡ ဆိုတာ နဂိုရ္ကပင္ ဒုကၡသစၥာၾကီးျဖစ္ေနတဲ့ ရုပ္နာမ္
ခႏၶာေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ အပိုတိုးလာတဲ့ ဒုကၡမ်ားျဖစ္ၾက၏။
ဥပမာ-ေခါင္းကိုက္ ဗိုက္နာ ခါးေအာင့္ ဇက္ထိုး ထံုက်င္
စသည္တို႕ျဖစ္ၾက၏။နဂိုရ္ဒုကၡသစၥာခႏၶာၾကီးေပၚတြင္ အပိုဒုကၡေတြ
ထပ္မံတိုးလာေသာေၾကာင့္ ဒုကၡဒုကၡ ဟုေခၚသည္။
(၂)သခၤ ါရ ဒုကၡ ဆိုသည္ကား ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါး တို႕၏
စကၠန္႕မလပ္ မိနစ္မလပ္ တရစပ္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလြဲေနတဲ့ ဒုကၡ
မ်ားကိုေခၚဆိုသည္။
(၃)၀ိပရိဏာမ ဒုကၡ ဆိုတာ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲလာေသာ ဒုကၡမ်ား
ျဖစ္ၾက၏။ ဥပမာ-အိုမင္းယိုယြင္းလာျခင္း၊ ဆံျဖဴ ၊ သြားက်ိဳး၊ ခါးကိုင္း
နားထိုင္း၊ မ်က္စိမိႈင္း၊ အသားအေရ တြန္႕လိပ္ျခင္း။ ေနာက္ဆံုးေသေက်
ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအထိ ေဖာက္ျပန္ေသာ ဒုကၡမ်ားကို ၀ိပရိဏာမ ဒုကၡမ်ား  ဟု
ေခၚဆိုၾကသည္။

ဤသို႕ သံုးမ်ိဳး သံုးစားရွိရာတြင္ ၀ိပႆနာရႈေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္
သခၤ ါရဒုကၡ တစ္မ်ိဳးကိုသာ ရႈရ၏။ က်န္  ၂- မ်ိုးကို မရႈရ။ မရႈေကာင္း။

ေယာဂီတို႕ တရားထိုင္သည့္အခါ ေတြ႕ၾကရသည့္ ထံုက်င္ ကိုက္ခဲ
ေညာင္းညာ ပူေအာင့္ ဆိုတဲ့ ဒုကၡေတြ ဒုကၡဒုကၡထဲ ထည့္ၾကရမည္။
သို႕ျဖစ္လွ်င္ ရႈေကာင္းမည္ေလာ။ မရႈေကာင္း။ ဘာေၾကာင့္းနည္း။
ဒုကၡအစစ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တည္း။ ဤသေဘာကိုမသိၾက၍
ဦးထြန္းတင္တို႕ လူစု ဒုကၡကို လုပ္၍ ရႈေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တဖန္ ဆံျဖဴ၊ သြားက်ိဳး ၊ ခါးကိုင္း၊ နားထိုင္း။ အိုမင္းယိုယြင္း စေသာ
၀ိပရိဏာမဒုကၡကို ရႈေကာင္းမည္ေလာ။ မရႈေကာင္း။ ဘာေၾကာင့္နည္း။
ဒုကၡအစစ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။(ကမၼ႒ာန္းရုပ္မ်ားကို
ရႈၾကသည္ကား သံေ၀ဂရရံုအတြက္သာျဖစ္၏။ မဂ္ မရနိုင္။)

ရွင္းျပပါဦးမည္။ဒုကၡဒုကၡသည္ ျပင္းထန္ခံခက္ေသာ္လည္း ျပဳျပင္၍
ရနိုင္၏။ ေညာင္းညာ ကိုက္ခဲလာလွ်င္ အနင္းအႏွိပ္သမားျဖင့္
ပယ္ေဖ်ာက္နိုင္၏။ဖ်ားနာလွ်င္ ေဆးစား ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္၍
ရနိုင္၏။၀ိပရိဏာမ ဒုကၡကိုလည္းျပဳျပင္၍ရနိုင္၏။ ဆံျဖဴလာသည္ကို
ေဆးဆိုးနိုင္၏။သြားက်ိဳးသည္ကို အစားထိုးစိုက္နိုင္၏။ အသားအေရ
တြန္႕သည္ကိုလည္း ျပဳျပင္၍ရနိုင္၏။

သခၤ ါရဒုကၡကိုကား ျပဳျပင္၍မရ၊ ဒုကၡေ၀ဒနာၾကီးမို့ မလာပါနဲ႕-ဟု
တား၍ မရ။ သုခေ၀ဒနာေလးမို႕ မေပ်ာက္ပါေစနဲ႕..ဟူ၍ ေတာင္းပန္
မရ။ဤဒုကၡမ်ိဳးကမွ ကိုယ္မပိုင္၊ကိုယ္မနိုင္၍ ဒုကၡအစစ္ၾကီးျဖစ္သည္။
ဒုကၡအစစ္ၾကီးဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ဤဒုကၡကိုသာ
ရႈၾကရန္ျဖစ္သည္။(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: