ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, January 29, 2016

ေအာက္ - အထက္ သံေယာဇဥ္ ဆိုတာ
ၾသရမ ၻာဂိယ သံေယာဇနာနိ=
ေအာက္ သံေယာဇဥ္မ်ား  ၅ ပါး ရွိၾက၏။ ေအာက္သံသရာမွာ
က်င္လည္ၾက၏။ သူတို႕ကိုမျဖတ္နိုင္လွ်င္ ေအာက္ ကာမ(၁၁)ဘံု၌
က်င္လည္နိုင္ၾကသည္။ ထိုဘံုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနၾက၏။
ယင္းတို႕ကား-


၁။သကၠာယဒိ႒ိ
၂။၀ိစိကိစ ၦာ
၃။သီလဗၺတပရာမာသ
၄။ကာမစ ၦႏၵ
၅။ဗ်ာပါဒ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
ယင္းငါးပါးတို႕တြင္ ေရွ႕သံုးပါးကို ပယ္နိုင္ပါက ေသာတာပန္
ျဖစ္၏။ ေနာက္ႏွစ္ပါးကို ပယ္နိုင္ပါက အနာဂါမ္ျဖစ္၏။
အနာဂါမ္ျဖစ္လွ်င္ ေအာက္ကာမ သုဂတိဘံုမ်ားသို႕ ပဋိသေႏၶ
ေနေသာအားျဖင့္ မလာေတာ့ျပီ။ ေအာက္သံေယာဇဥ္ေတြ ျပတ္
ျပီ ဟူလို။

ဥဒၶံဘာဂိယ သံေယာဇနာနိ=
အထက္သံေယာဇဥ္မ်ားလည္း ၅ ပါးရွိ၏.။ သူတို႕ေတြက
အထက္သံသရာမွာ က်င္လည္ၾကသည္။ သူတို႕ကိုမျဖတ္
နိုင္ေသးလွ်င္ အထက္ျဗဟၼာ့ဘံုမ်ား၌ က်င္လည္နိုင္ေသး၏။
ထိုဘံုမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေနၾကသည္။ သူတို႕ကိုျဖတ္နိုင္မွ
၄ မဂ္ ၄ ဖိုလ္ ရ၍ ရဟႏ ၱာျဖစ္နိုင္မည္။
ယင္းတို႕ကား-
၁။ရူပ ရာဂ
၂။အရူပ ရာဂ
၃။မာန
၄။ဥဒၵစၥ
၅။အ၀ိဇၨာတို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ေအာက္သံေယာဇဥ္မ်ားကို ပယ္ရွားျပီးရံုသာမက
ဤ အထက္သံေယာဇဥ္မ်ားကိုလည္း အကုန္ ပယ္ရွားနိုင္မွ
သံေယာဇဥ္ေတြ အကုန္ျပတ္သျဖင့္ ရဟႏ ၱာ အရွင္ျမတ္
ျဖစ္ေပေတာ့မည္။
(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: