ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, January 8, 2016

အနာမရွိေသာလက္ အဆိပ္မတက္


ကုကၠဳဋမိတၱမုဆိုးၾကီး၏ ဇနီးသည္ အိမ္ရွင္မေကာင္းပီသ၏။
ေသာတာပန္ တည္ျပီးသူလည္းျဖစ္သည္။ မုဆိုးၾကီးက
သားေကာင္ ငွက္ေကာင္တို႕ကိုေထာင္၍ ေကၽြး၏။


မုဆိုးၾကီးေတာလည္ထြက္ခါနီးတြင္ ဇနီးက ေလးယူေပးရ။
ျမွားယူေပးရ။ ဓား ယူေပးရ။ ေက်ာ့ကြင္းေတြ ယူေပးရ။ စတဲ့
အလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ေပးရသည္။ဤ ကိစၥ၌ ေသာတာပန္မွာ
အျပစ္ မရွိဘူးလား  ..ဟု ေစာဒကတက္ၾက၏။ အေျဖကေတာ့
 အျပစ္မရွိပါ..တဲ့။
အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အိမ္သူမတို႕၏ ၀တၱရား အရ ျပဳလုပ္
ေပးျခင္းသာျဖစ္၏။ သားငွက္တိရစ ၦာေတြ ေသေစလိုေသာ
စိတ္ထား သူမ မွာ မရွိပါ တဲ့။ ဥပမာနဲ႕ ေျပာရလွ်င္
“ အနာမရွိေသာလက္ အဆိပ္မတက္ သကဲ့သို႕..” ျဖစ္ေတာ့သည္။(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: