ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, February 12, 2016

အရိယာဆိုတာ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ပြင့္


သာသနာေတာ္ၾကီးေနလို လလို ထြန္းလင္းေတာက္ပေနခ်ိန္မို႕
ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္သက္၀င္သူတိုင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာ အရိယာ
ဆိုတာ ဧကန္မလြဲ ရွိကိုရွိေနမွာပဲလို႕ ေသခ်ာေပါက္လက္ခံ
ထားၾကမွာပါ။


ဒီေတာ့ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္က အရိယာလဲ။ ဘယ္ရဟန္းက အရိယာ
ျဖစ္ေနမလဲ ရဟႏ ၱာျဖစ္ေနမလဲလို႕ တိတ္တဆိတ္ သိလိုၾကသလို
အခ်င္းခ်င္းလက္တို႕ျပီး ေ၀ဖန္ၾက ဆန္းစစ္ေနၾကမွာပါ။

အရိယာတစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ကို သိလိုတဲ့ဆႏၵရွိရင္ ခႏၶာနဲ႕စပ္ေသာ
စကားေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေလ့လာဆန္းစစ္နိုင္ပါတယ္။ ခႏၶာနဲ႕ စပ္ေသာ
စကားကို သညာသိနဲ႕ေျပာသလား။၀ိညာဏ္သိနဲ႕ေျပာသလား။ ပညာသိ
နဲ႕ ေျပာသလား ဆိုတာ ဆန္းစစ္နိုင္စြမ္းရွိရင္ အရိယာ ဟုတ္မဟုတ္ကို
သိနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ဒီ အခ်က္သံုးခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညွိဖို႕ဆိုတာကလည္း
ေတာ္ရံုအစြမ္းသတၱိနဲ႕ေတာ့ မရနိုင္ပါဘူး။

ဥပမာ အေနနဲ႕ေျပာရရင္ ေက်ာက္တစ္ပြင့္ကိုေတြ႕တဲ့အခါ ေက်ာက္အစစ္
ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးနိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္နဲ႕တူပါတယ္။ ေက်ာက္အစစ္မွန္းသိရင္
အရည္အေသြးေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးရအံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြး
ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးျပီးတဲ့အခါ အျပစ္အနာအဆာ ကင္းမကင္းကို
စစ္ေဆးရျပန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေက်ာက္ပညာဆိုတာကလည္း ေတာ္ရံု
အရည္အခ်င္းရွိသူေသာ္မွ စစ္ မစစ္ ေကာင္းမေကာင္း အရည္အေသြး
မွီမမွီကို မသိနိုင္စြမ္းေလေတာ့၊ အေသအခ်ာေလ့လာထားတဲ့သူ သင္ၾကား
ထားတဲ့သူ ရင္းႏွီးထိေတြ႕ျပီး အျမဲတမ္းစစ္ေဆးေနတဲ့သူ စစ္ေဆးပိုင္းျခား
တတ္တဲ့ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးျပည့္၀သူမွသာ ခြဲျခားသိနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာက္တစ္ပြင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေပမယ့္ အျပစ္အနာအဆာေပၚ
မူတည္ျပီး တန္ဖိုးကလည္းကြာျခားပါတယ္။

အရိယာဆိုတာ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ ေက်ာက္တစ္ပြင့္နဲ႕တူပါတယ္။
ရဟႏ ၱာဆိုတာက အရည္အေသြးျပည့္မွီျပီး အျပစ္အနာအဆာကင္းတဲ့
ေက်ာက္တစ္ပြင့္နဲ႕တူပါတယ္။ ေအာက္မဂ္ အရိယာမ်ားကေတာ့
အျပစ္အနာအဆာ မကင္းၾကေသးတဲ့ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့
ေက်ာက္မ်ားနဲ႕တူပါတယ္။အနာဂါမ္အရိယာဆိုရင္ ဘ၀တဏွာဆိုတဲ့
အျပစ္ရွိတဲ့ ေက်ာက္တစ္ပြင့္နဲ႕တူျပီး။ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္မ်ား
ကေတာ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ၊မာန၊ ဥဒစၦ၊ ထိနမိဒၶ ၊ အဟိရိက၊
အေနာတပၸလို႕ေခၚတဲ့ အျပစ္အနာ အဆာေတြရွိေနေသးတဲ့
ေက်ာက္တစ္ပြင့္နဲ႕တူပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ေက်ာက္ျခင္းတူေသာ္လည္း
အျပစ္အနာအဆာကင္းတဲ့အေပၚမူတည္ျပီး တန္ဖိုးကြာျခားသလို
အရိယာဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာလည္း တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့
သစၥာတရားကို ဥာဏ္နဲ႕ပိုင္းျခားသိျမင္ျပီး သူမ်ားျဖစ္တဲ့အေလွ်ာက္
အစစ္အမွန္တန္ဖိုးရွိၾကတဲ့ သူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။သူ႕အဆင့္
အလိုက္ ကိေလသာကိုစင္ၾကယ္ေအာင္ ပယ္သတ္ထားသူမ်ားမို႕
သူ႕အဆင့္နဲ႕သူတန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။

အႏၶပုထုဇဥ္တစ္ရာကိုလႈဒါန္းျခင္းထက္ သီလရွိတဲ့ပုထုဇဥ္ကိုလႈဒါန္းျခင္းက
သာလြန္ျပီး အက်ိဳးရွိတယ္။သီလရွိတဲ့ပုထုဇဥ္တစ္ရာကို လႈဒါန္းျခင္းထက္
ေသာတာပန္ တစ္ေယာက္ကို လႈဒါန္းျခင္းက သာလြန္ျပီးအက်ိဳးရွိတယ္။
ေသာတာပန္ တစ္ရာကိုလႈဒါန္းျခင္းထက္ သကဒါဂါမ္ တစ္ေယာက္ကို
လႈဒါန္းျခင္းက သာလြန္ျပီးအက်ိဳးရွိတယ္။သကဒါဂါမ္တစ္ရာကိုလႈဒါန္း
ျခင္းထက္ အနာဂါမ္တစ္ေယာက္ကို လႈဒါန္းျခင္းက သာလြန္ျပီးအက်ိဳး
ရွိတယ္။အနာဂါမ္တစ္ရာကိုလႈဒါန္းျခင္းထက္ ရဟႏ ၱာ တစ္ပါးကို လႈဒါန္း
ျခင္းက သာလြန္ျပီးအက်ိဳးရွိတယ္။ ရဟႏ ၱာအပါးတစ္ရာကိုလႈဒါန္းျခင္း
ထက္ ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ဆူကိုလႈဒါန္းျခင္းက သာလြန္ျပီး အက်ိဳးရွိတယ္။
ပေစၥကဗုဒၶါ ကို လႈဒါန္းျခင္းထက္ သေဗၺညဳတဥာဏ္ကိုရေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို လႈဒါန္းျခင္းက တုႏွိဳင္းမရေအာင္ အက်ိဳးၾကီးမားပါတယ္။
ဒါက တန္ဖိုး ကြာျခားခ်က္ကို ေဖၚျပတာပါ။ အဲ့ဒီလို အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလွ
ပါတယ္။

ဒီေတာ့ အရိယာမ်ားဟာ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ ေက်ာက္ေကာင္း
တစ္ပြင့္နဲ႕တူျပီး နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ေအာင္ လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္
လမ္းညႊန္နိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ အင္မတန္မွ တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။
အဲ့ဒီလိုတန္ဖိုးရွိလို႕လည္း တန္ျပန္သက္ေရာက္နိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ
ကြာျခားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာေက်ာက္ေကာင္းတစ္ပြင့္ကဲ့သို႕ ကိေလသာတို႕ကို
စင္ၾကယ္ေအာင္ ရႈမွတ္ဆင္ျခင္နိုင္ၾကပါေစ။
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: