ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, February 17, 2016

စာအုပ္ဆိုသည္မွာ

ဥာဏ္ေတြကိုထုတ္သံုးၾကပါ။
စာအုပ္ေတြကို မွီျငမ္းကိုးကားၾကပါ။
သို႕ေသာ္......
စာအုပ္ေတြနဲ႕ ေဘာင္မခတ္မိပါေစနဲ႕။
စာအုပ္ဆိုတာ ဥာဏ္ထဲက ထြက္လာတာကို
မွတ္တမ္းတင္ထားတာပါ။


  *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: