ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, August 22, 2016

မွားေသာ အယူ အစြဲ ကင္းပါေစ


တဏွာ၊ မာန ၊ ဒိ႒ိမွာ  ဒိ႒ိက ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးပါပဲ။
ငါ့သား ငါ့မယား လင္သား စသျဖင့္စြဲယူျခင္းဟာ သကၠာယဒိ႒ိေတြပါ။

Posted on: Monday, August 8, 2016

ကသိ ကေအာက္စိတ္ထဲမွာ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေလးတစ္ခုရွိေနတယ္။


အဲ့လိုျဖစ္ရတာကလည္း မိမိကိုမိမိ မလိမ္မာတာလို႕လည္း
ဆံုးေတာ့ ဆံုးမတာေပါ့ေလ။ဒီတိုင္းေနရင္ မသိသာေပမယ့္ ေတြ႕လိုက္တိုင္း
စိတ္ထဲမွာ ကသိကေအာက္ကေတာ့ ျဖစ္ကိုျဖစ္ေနတာပါပဲ