ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, January 13, 2017

ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္


ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္**

ဆ႒မေျမာက္စက္ဝိုင္း
၁ အကြက္တြင္ အတိတ္ေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
၂ အကြက္တြင္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
၃ အကြက္တြင္ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
၄ အကြက္တြက္ အနာဂတ္အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။


အေၾကာင္းတရားသမုဒယသစၥာကိုသမုဒယသစၥာမွန္း
မသိပဲ ျပဳလုပ္ျခင္း လိုခ်င္ စဲြလန္းစြာ ျဖင့္
အတိတ္ကာလက အားထုတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
အက်ိဳးခႏၶာ ဒုကၡသစၥာျဖစ္ေသာ ဝိညာ ဏ္ ၊နာမ္႐ုပ္၊
သဠာယတန၊ ဖႆ ၊ေဝဒနာတည္းဟူေသာ ငါးပါးခႏၶာ
ဝဋ္ေကာင္ကိုရ႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။

လက္႐ွိရေနေသာ ငါးပါးခႏၶာ ဝဋ္ေကာင္ဒုကၡသစၥာကို
သတိသမၸဇဥ္ ဥာဏ္ႏွင့္မယွဥ္ပါက
လိုခ်င္ရခ်င္ စြဲလန္းစိတ္တို႔ဝင္လွ်က္ ထပ္မံ၍ လံု႕လျပဳ
အားထုတ္မိၿပီး ဒုကၡသစၥာ ခႏၶာ့ဝဋ္ကို တစ္ခါျပန္လည္
ရ႐ွိအံုးမည္ျဖစ္သည္။

အေျကာင္းျခင္းရာတို႔ျပည့္စံုေသာအခါ အက်ိဳးျခင္းရာတို႔ႏွင့္
ထပ္မံျပည့္စံုရအံုးမည္။
သို႔လ်င္ စက္ဝိုင္း၏ ထိပ္ဆံုး အလယ္တည့္တည့္မွ
အနီေရာင္ျမႇားကေလး စက္ဝိုင္းအတြင္းသို႔ စိုက္ဝင္
ထားသကဲ့သို႔ သံသရာစက္ဝိုင္းအျပင္သို႔ မထြက္ႏိုင္ေသးပဲ
အဝိုင္းပတ္လွ်က္ ဆက္လက္ေျပးေနရေပမည္။

စက္ဝိုင္းအတိုင္း အဝိုင္းပတ္ေျပးေနျခင္းသည္လည္း
မိမိ၏ လံု႕လအားထုတ္မႈႏွင့္သာဆိုင္၏။
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ စီရင္ဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္။
စက္ဝိုင္းအျပင္သို႔ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္မွာလည္း
မိမိ၏ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။
မည္သူကမွ ေပး၍မရ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရာထူးဂုဏ္သိမ္တို႔ျဖင့္
လဲလွယ္၍မရ။
ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းတို႔၏ လမ္းညႊန္ ဆံုးမမႈကို
ခံယူ၍ နည္းမွန္လမ္းမွန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္မွသာ
အဝိုင္းပတ္လ်က္ေျပးေနရေသာ ဒုကၡသစၥာ ခႏၶာရျခင္းမွ
လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: