ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, January 7, 2017

ေလးခုအလႊာ

ေလးခုအလႊာ**

စက္ဝိုင္း၏ ေအာက္ေျခနားတြင္ မူလႏွစ္ျဖာအစခ်ီေသာ
လကၤာေဆာင္ပုဒ္ေလး႐ွိပါသည္။ ႐ွစ္သြယ္ေသာ
ခႏၶာျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးကို နားလည္လြယ္ေအာင္
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက စီရင္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လကၤာေလးကိုအလြတ္ေဆာင္၍ခႏၶာျဖစ္စဥ္ကို
ဆင္ျခင္ႏိုင္လွ်င္အက်ိဳးကိစၥၿပီးေစႏိုင္ပါသည္။

စက္ဝိုင္း၏အလယ္ဗဟို မူလႏွစ္ျဖာ အဝိုင္း၊ သစၥာႏွစ္ခုအဝိုင္း
ၿပီးလွ်င္ အလႊာေလးခုကိုေရးဆြဲထားသည္။
အလႊာဆိုသည္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္
ျပဳလုပ္ျခင္းကို၎ ၊အမွန္တရားကိုဖံုးဖိတတ္ျခင္းကို၎
အလႊာဟုေခၚသည္။
အတိတ္ကလည္း အဝိဇၨာဦးေဆာင္၍တဏွာျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္
အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ဆင္းရဲသည္ဟုမသိခဲ့။
မသိေအာင္လည္း အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာကဖံုးအုပ္ထားသည္။

အတိတ္ကလည္းအႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္
ဆင္းရဲေၾကာင္းသမုဒယသစၥာမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ပစၥဳပၸန္ဘဝတြင္လည္းနာက်င္ကိုက္ခဲ ေညာင္းညာ
ပူေအး အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ဆင္းရဲက်ိဳးကိုရေနသည္။
ဆင္းရဲေၾကာင္းျပဳခဲ့မွန္းလည္းမသိ။
ဆင္းရဲအက်ိဳးရေနမွန္းလည္းမသိ။
အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာေၾကာင့္ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ
ရမွန္းမသိပဲ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းတစ္လႊာျပဳလုပ္လွ်င္
အနာဂတ္အက်ိဳးတစ္လႊာ ထပ္လာအံုးမည္။
အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္အေၾကာင္းတစ္လွည့္
အက်ိဳးတစ္လွည့္ ျဖင့္သစၥာမသိေသးသမွ်
လွည့္လည္ေနအံုးမည္။
ဒုကၡသစၥာကို ဒုကၡသစၥာဟုသိ၍ ဒုကၡသစၥာမွလြတ္ေအာင္
အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ အလႊာကိုခြာႏိုင္သည္။
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: