ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, April 22, 2017

ခႏၶာစြန္႔ျခင္း၊တဏွာစြန္႔ျခင္း***

ခႏၶာစြန္႔ျခင္း၊တဏွာစြန္႔ျခင္း***

အရိယာမဂ္သည္ သူ၏အစြမ္းသတၱိျဖင့္ ကိေလသာကို
ပိုင္းျဖတ္ပယ္သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ပထမမဂ္ရဖို႔အတြက္ဟု ရည္သန္၍ ဒိ႒ိကိုအာရံုယူကာ
အစဲြျဖဳတ္ေပးရျခင္းမဟုတ္ပါ။ ခႏၶာဒုကၡသစၥာ မျမဲျခင္းကို
ဥာဏ္ျဖင့္ရႈမွတ္ဆင္ျခင္လွ်က္  ႐ုပ္နာမ္တို႔၏သေဘာသာ
႐ွိသည္ ငါ ဆိုတာမ႐ွိဟု   သိေသာဥာဏ္သည္ဒိ႒ိျဖဳတ္ျခင္းျဖစ္၏။
ပထမမဂ္အတြက္ရည္သန္၍ ဒိ႒ိ ငါကို ျဖဳတ္ရန္ ငါဟု စဲြေသာ
စိတ္ကို သတိျဖင့္ ထိန္းယူေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရစေကာင္းေပ။
ငါ မ႐ွိဟု သိျခင္းသညာျဖင့္ ငါ စဲြအယူသည္ မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္။

Posted on: Wednesday, April 19, 2017

႐ိုးမယ္ဖြဲ႔ျခင္း

႐ိုးမယ္ဖြဲ႔ျခင္း

ကံၾကမၼာဟာ
တစ္ခါတစ္ခါ
ပမာမခန့္ႏိုင္တယ္

Posted on: Tuesday, April 4, 2017

အရိယာျဖစ္မွသဒၶါၾကည္လင္**

အရိယာျဖစ္မွသဒၶါၾကည္လင္**

သစၥာတရားေတြနာၾကားေနေပမယ့္
အရိယာမျဖစ္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး
ဟိုဆရာေျပာတာဟုတ္ႏိုးႏိုး ဒီဆရာေျပာတာဟုတ္ႏိုးႏိုးနဲ႔
ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတဲ့သဒၶါတရားဟာလည္း
ျပတ္ျပတ္ထင္ထင္မဟုတ္ပဲ
သညာသိနဲ႔ ယံု တာေလာက္ပဲျဖစ္ေနပါအံုးမယ္
သစၥာသိျမင္ အရိယာစင္စစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီဆိုမွ
ဒီဆရာေတာ္ရဲ႕ေဟာတရားဟာ နိဗၺာန္လမ္းကို
ထင္ထင္႐ွား႐ွားေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္းျမင္ေအာင္
လမ္းညႊန္တာပါလားလို႔ သေဘာေပါက္လိမ့္မယ္။

**အလွတရား**

**အလွတရား**

တဏွာနဲ႔ၾကည့္တဲ့အခါ
ကာမဂုဏ္ေတြကို
တပ္မက္ျခင္းျဖင့္ သာယာတယ္။