ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, May 4, 2017

ခႏၶာစြန္႔ ျခင္း ၊ တဏွာစြန္႔ျခင္း(၂)***

ခႏၶာစြန္႔ ျခင္း ၊ တဏွာစြန္႔ျခင္း(၂)***

အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက လိုခ်င္သည့္စိတ္ကေလးကိုသိသည္။
သိလိုက္သည့္ခဏ တဏွာပဲဟုဆင္ျခင္လွ်က္ မယူဘူး
မလိုခ်င္ဘူး စြန္႔တယ္ စသည္ျဖင့္မွတ္သိၿပီး မိမိတို႔၏စိတ္ကို
ထိန္းခ်ဳပ္လွ်က္စြန္႔ျခင္းကိုျပဳၾကကုန္၏။
ဤသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ႀကိဳးစားဆင္ျခင္ၾကျခင္းသည္လည္း
 ေကာင္းေသာအားထုတ္မႈ တစ္ခုဟုဆိုဖြယ္႐ွိသည္။