ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, June 15, 2017

ေလာကီစိတ္နဲ႔ ေလာကုတၱရာစိတ္


အရိယာျဖစ္သြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ေလာကုတၱရာစိတ္နဲ႔ပဲ
ေနေနၾကၿပီလို႔ သူသူကိုယ္ကိုယ္ထင္တတ္ၾကတယ္။
ကိုယ္တိုင္လည္းအဲ့ဒီလိုထင္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဘိဓမၼာကို
ေလ့လာခြင့္ရေတာ့မွ ထင္တဲ့အတိုင္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာ
သေဘာေပါက္လိုက္တယ္။

အစစ္အမွန္ကိုစူးစမ္းေလ့လာပါ


လြန္ခဲ့တဲ့(၇)ႏွစ္ေလာက္ကသိကြၽမ္းရင္းႏွီးခဲ့တဲ့မိတ္ေဆြ
တစ္ေယာက္ကေျပာတယ္။ဗုဒၶဘာသာကို
သူေလ့လာၾကည့္သေလာက္ တျခားဘာသာနဲ႔
ယွဥ္ရင္ ေနာက္ဆံုးကိုေရာက္ေရာက္သြားတယ္တဲ့။