ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, June 22, 2013

အႏွစ္ထမ္းျပီးမွ ျပန္ၾကပါ 

စုတိ ဒုကၡသစၥာ ကို ခံစားျပီး ပဋိသေႏၶ ဒုကၡ သစၥာ ကို ျပန္ရမည့္ အေရး

ေစ့ေစ ့ေတြး၍ စိုးရိမ္သင့္လွပါသည္။

 

ေသျခင္းတရားဟုူေသာ ဆင္းရဲကိုခံစားရေသာသူသည္ ေနာက္ထပ္တဖန္ ေသျခင္း

တရားကို ေပးမည့္ ပဋိသေႏၶ ေနရျခင္းမွလြတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရေပမည္။

ဆင္းရဲျခင္းကိုခံစားျပီး ေနာက္တဖန္ ဆင္းရဲျခင္းကို ထပ္မံရေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

မိုက္မဲေသာအလုပ္ပင္ျဖစ္၏။

 

လွည္းထမ္းပိုး ျပဳလုပ္လိုသူသည္ သစ္ပင္၏ အႏွစ္ကိုရွာေဖြရယူရန္လုိအပ္လွသည္။

သစ္ပင္၏ အႏွစ္ကိုလည္း အႏွစ္မွန္းသိမွသာ မိမိလိုရာကိုရယူနိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထို ့နည္းတူပင္ နိဗၺာန္ ကိုအလုိရွိသူသည္ မဂ္ဖိုလ္ ရမွသာ နိဗၺာန္ ၀င္စံ နိုင္ပါလိမ့္မည္။

နိဗၺာန္ကို ရေအာင္အားထုတ္ရာ`၌ အႏွစ္ရွာသူ အႏွစ္ကိုရေအာင္ယူေသာသူ ကဲ ့သို ့

 ၾကိဳးစားအားထုတ္မွ သာ နိဗၺာန္ ကိုရေပလိမ့္မည္။

 

ထို ့ေၾကာင့္……………………

 

၁။  ။လွ ူနိုင္တန္းနိုင္ေပးနိုင္ကမ္းနိုင္ရံုျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမေနသင့္ပါ။

လွ ူတန္းေပးကမ္းျခင္းတို့ သည္ အကိုင္းအခက္အရြက္တို့ႏွင့္ တူကုန္၏ ။

သစ္ပင္၏ အႏွစ္မဟုတ္ေပ။လွမ္းထမ္းပိုး ့ျပဳလုပ္ရာ`၌ ခိုင္ခန့္ေသခ်ာမည္မဟုတ္။

 

၂။  ။သီလ ေဆာက္တည္ျပီး အကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ရံုျဖင့္ တင္းတိမ္

၍ မေနသင့္ပါ။သီလ ေဆာက္တည္ျခင္းသည္ အေပြးႏွင့္တူကုန္၏။ သစ္ပင္၏

အႏွစ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လွည္းထမ္းပိုး ့ျပဳလုပ္ရာ`၌ ခိုင္ခန္ ့မည္ မဟုတ္ေပ။

 

၃။  ။သမာဓိ တည္ၾကည္ရံုမွ်ႏွင္ တင္းတိမ္၍ မေနသင့္ပါ။သမာဓိတည္ၾကည္ရံုသမထ

သည္ အကာႏွင့္တူကုန္၏။အကာျဖင့္လွည္းထမ္းပိုးျပဳလုပ္သူသည္ လွည္းအတြက္

အက်ိဳးမျပီးသည့္အျပင္ အက်ိဳးယုတ္စရာမ်ားသာျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

 

၄။  ။အထင္ေပါက္ အျမင္ေပါက္ ဒိဗၺစကၠဳ အဘိညာဥ္ ရရံုျဖင္ ့ တင္းတိမ္ မေနသင့္ပါ။

၎ အထင္ေပါက္ အျမင္ေပါက္ အဘိညာဥ္ ရထားသူသည္ ကာမဂုဏ္ ငါးပါးတို ့၏

လွည့္ျဖားျခင္းျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းတို  ့ေၾကာင့္အပယ္ေလးပါး မလြတ္နိုင္ေသးေပ။

အထင္ေပါက္ အျမင္ေပါက္ အဘိညာဥ္ ရသူသည္ အသားနွင့္တူကုန္၏။

အသားသည္ လွည္းထမ္းပိုးျပဳလုပ္ရာ`၌ အႏွစ္ကဲ့သို ့ ခိုင္ခန္ ့မည္မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္

အက်ိဳးပ်က္စီးေပမည္။

 

ဆိုခဲ့ျပီးေသာ အကိုင္းအခက္ႏွင့္ တူေသာ လွ ူဒါန္းေပးကမ္းျခင္း တို ့သည္၎။

အေပြးနွင့္တူေသာ သီလ ေဆာက္တည္ျခင္းတို ့သည္၎။အကာႏွင့္တူေသာသမာဓိ

ထူေထာင္ျခင္းသက္သက္သည္၎။အသားႏွင့္တူေသာ အထင္ေပါက္အျမင္ေပါက္

သမထ ျပီးေျမာက္ျခင္းသည္၎။…………ဇာတိ ဇရာ မရဏ  ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ

ေဒါမနႆ ဥပါယာသ တည္းဟူေသာ ဆင္းရဲျခင္းတို ့မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းမဟုတ္ေသာ

ေၾကာင့္အက်ိဳးမျပီး ကိစၥ မျပီး ေသးသျဖင္ ့တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲ ၍ မေနသင့္ပါ ။

 

အေျခခံအားျဖင့္ လိုအပ္သည္မွန္ေသာ္လည္း ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္္ ဆင္းရဲမလြတ္ပါေသာ

ေၾကာင့္ မတင္းတိမ္ေကာင္းေပ။

 

မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ ရမွသာလွ်င္ အႏွစ္ကိုရေသာသူ အက်ိဳးရွိေသာအလုပ္ျဖင့္

ကိစၥ ျပီးေသာသူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

 

ထို ့ေၾကာင္ ့လွ ူနိုင္တန္းနိုင္ ေပးနိုင္ကမ္းနိုင္ တိုက္တာ အေဆာက္အဦးတို ့ပိုင္ဆိုင္၍

ကားေလးစီးေနနိုင္ရံုမွ်ႏွင့္လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ျပီဟူ၍ မေနလိုက္ပါႏွင့္။ အက်ိဳးကိစၥ မျပီးေသး

သျဖင့္  ဒုကၡ မွ မျငိမ္းေသးသျဖင္ ့ေအးေအး မေနၾကပါႏွင့္ ဟု မွာလိုက္ခ်င္ပါသည္။

 

အကိုင္းအခက္ေလး။အေပြးေလး။အကာေလး။အသားေလးမွ် ျဖင့္ မတင္းတိမ္ပဲ

အႏွစ္ထမ္း၍ ဘ၀ ကူးနိုင္ၾကပါေစ။

 

 

 *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

 

 

ကိုးကား။  ။ မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အကာကိုပယ္၍ အႏွစ္ကိုရွာရန္  တရား

ေတာ္ မွ ထုတ္နုတ္ ေဖၚျပပါသည္။

 

1 comment:

ရာဇာေထြး said...

မွတ္သားဖြယ္ရာတန္ဖုိးရွိလုိက္တဲ႔ပုိ႔စ္ေလးပါ ခင္ဗ်ာ...
ဖတ္မွတ္သြားသလုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္လည္း ကူးယူသြားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..

“အကိုင္းအခက္ေလး။အေပြးေလး။အကာေလး။အသားေလးမွ် ျဖင့္ မတင္းတိမ္ပဲ
အႏွစ္ထမ္း၍ ဘ၀ ကူးနိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါ႔မယ္ခင္ဗ်ာ”

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင္႔
ရာဇာေထြး