ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, October 15, 2014

သစၥဥာဏ္ ကိစၥဥာဏ္ ကတဥာဏ္

ခႏၶာမွာ နာတယ္ က်င္တယ္ ေအာင့္တယ္ ပူတယ္ ေအးတယ္ ဆိုတာခံစားရေတာ့
ဆင္းရဲလား ခ်မ္းသာလားေမးရင္  ဆင္းရဲပါတယ္ ဆင္းရဲတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္
ဒုကၡ လို ့ေျပာတာ။  အမွန္တကယ္ ဟုတ္လို ့မို ့လဲ  သစၥာလို ့ေျပာတာ။
ဒါေၾကာင့္နာတယ္  က်င္တယ္ ေအာင့္တယ္ ပူတယ္ ေအးတယ္

ဆိုတာေတြျဖစ္လာတိုင္း ဒုကၡ သစၥာ ပါလားလို ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ရမယ္။
ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္တာဟာ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕အသိပဲ ျဖစ္တယ္။
နာတာကို နာတယ္လို ့သိျပီး ငါနာတယ္ ငါက်င္တယ္ ငါေအးတယ္လို ့
ယူရင္ ေတြးရင္ ဒိ႒ိျဖစ္ပါတယ္။ခႏၶာမွာျဖစ္ေပၚလာတာေတြကို ဆင္းရဲမွန္း
အမွန္အတိုင္းသိျပီး ဒါဟာ ဒုကၡသစၥာ ပါလားလို ့သိျခင္းသည္ သူေတာ္
ေကာင္းတို ့ရဲ႕ သိျခင္းျဖစ္ျပီး  သစၥာ ကိုသိျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒုကၡသစၥာ
ဆိုတာ သိရမယ့္ တရားပဲျဖစ္တယ္။ ဒုကၡသစၥာကိုဒုကၡသစၥာမွန္းသိေတာ့
သစၥ ဥာဏ္ကိုရတယ္။ ငါနာတယ္ ငါက်င္တယ္ ငါေအာင့္တယ္
ငါေအးတယ္ ငါပူတယ္လို ့ မေတြးနဲ့ မယူနဲ့ မဆံုးျဖတ္ပါနဲ႕။
ဆင္းရဲ႕တဲ့သေဘာေလးေတြပဲ ျဖစ္လို ့ဒုကၡသစၥာလို ့ ဆံုးျဖတ္ပါ။

ဒီလို ခႏၶာၾကီးက ပူလိုက္ေအးလိုက္ နာလိုက္က်င္လိုက္ လွူုပ္လိုက္ျငိမ္လိုက္
ျဖစ္ေန တာဟာ ရုပ္ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္ျခင္း သေဘာေလးပါပဲ။ ရုပ္ဆိုတာ ေဖါက္ျပန္ျခင္း
သေဘာေလးေတြပဲ ရွိတယ္။ မနာခ်င္ပဲ နာရတယ္  မက်င္ခ်င္ပဲ က်င္ရတယ္
မေအးခ်င္လည္း ေအးရတယ္  မပူခ်င္လည္းပူရတယ္  အဲ့ဒီလို ကို္ယ္မျဖစ္ခ်င္ပဲ
ျဖစ္ေနတာကိုက  ခႏၶာ က ႏွိပ္စက္တာပဲ။ ခႏၶာက ႏွိပ္စက္တာကိုႏွိပ္စက္တယ္လို ့
ျမင္ပါ။ ပူလာရင္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ။ ေအးလာရင္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ။ နာလာရင္ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ။
ခႏၶာ က ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ သေဘာေလးရွိလို ့ ႏွိပ္စက္တာ။မႏွိပ္စက္နဲ့လို ့ ေျပာလို ့မရဘူး။
တားလို ့မရဘူး။ ခႏၶာရဲ႕ သေဘာကိုက ႏွိပ္စက္တဲ့ သေဘာပဲ ရွိတယ္။  အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္
တိုင္း ဒီခႏၶာၾကီးက ႏွိပ္စက္ေနတယ္ဆိုတာ သူ ့ကိစၥ သူလုပ္တာ။ သူ ့ကိစၥ သူလုပ္
တိုင္း ကိုယ္ က ဥာဏ္နဲ ့ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီးလို ့ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပး
ရမယ္။ငါနာတယ္ ငါက်င္တယ္ ငါဆာတယ္ ငါအိပ္ခ်င္တယ္လို ့ ဒီလို မဆံုးျဖတ္နဲ ့။
ခႏၶာ ရဲ႕ သေဘာေလးအတိုင္း ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ။ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ လို ့ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ေပးပါ။
ခႏၶာ က သူ ့ကိစၥ သူလုပ္တာကို ဥာဏ္နဲ ့သိျပီး ဆံုးျဖတ္ေပးတဲ့အတြက္
ကိစၥ ဥာဏ္ကိုရပါတယ္။ ဘာမွန္း ညာမွန္းမသိပဲ ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့ေတာ့
မဆံုးျဖတ္နဲ ့ေပါ့။ ပူရင္ ပူတာေလးသိျပီး ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီ လို ့ ဆံုးျဖတ္။
ေအးရင္ ေအးတာေလးသိျပီး ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့ဆံုးျဖတ္။ နာရင္ နာတာေလးသိျပီး
ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့ ဆံုးျဖတ္။ ဒီလိုေလး ခႏၶာ ရဲ႕ အျဖစ္ကို ဥာဏ္နဲ့ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ျပီး
ေသေသခ်ာခ်ာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွ ကိစၥဥာဏ္ကို
ရမွာ။

အဲ့ဒီလို ခႏၶာ မွာ ျဖစ္ေပၚလာသမွ်ေတြက ဆင္းရဲမွန္းသိရင္
ခႏၶာ က ႏွိပ္စက္တယ္ဆိုတာကို ဥာဏ္နဲ ့ ဆင္ျခင္းျပီး အျမဲမျပတ္
ရွ ူမွတ္မွ ူမ်ားလာရင္  ဒီႏွိပ္စက္တတ္တဲ ့ ဆင္းရဲတဲ့ ခႏၶာကို ျငီးေငြ ့
စိတ္ကုန္လာတာပဲ။ ဥာဏ္ထဲမွာ ျငီးေငြ ့စိတ္ကုန္ တဲ ့ အသိဥာဏ္
ျဖစ္လာျခင္းဟာ  ကတဥာဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျငီးေငြ ့စရာၾကီးပါလား။
ဒီခႏၶာၾကီးဟာ ရြံမုန္းစရာၾကီးပါလား။ ဒီခႏၶာ ဟာ ေကာင္းတာ တခုမွ
မရွိပါလားလို ့ ဥာဏ္ထဲမွာ ပိုင္းျခားထင္ထင္ျဖစ္လာျခင္းဟာ ကတဥာဏ္ကို
ရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခႏၶာမွာေပၚလာတဲ့ဓမၼေလးေတြရဲ႕ ဆင္းရဲျခင္းကိုသိျပီး ဒုကၡသစၥာပါလားလို ့
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ရင္ ငါေကာင္သူေကာင္ အျမင္ေတြ၀င္မလာေတာ့ပဲ ဒိ႒ိစင္
သြားတယ္။သစၥဥာဏ္ကိုရတယ္။ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ျခင္းက သိတ္ကိုအေရးၾကီး
တာပါ။ဒုကၡသစၥာပါလား  ဆင္းရဲပါလားလို ့ ဒီလိုအမွန္ကိုျမင္တဲ့အတြက္
ဒိ႒ိလည္းစင္တယ္ သစၥဥာဏ္ကိုလည္းရတယ္။ဘယ္ေလာက္ဟန္က်လိုက္သလဲ။
ေနာက္တစ္္ဆင့္ ခႏၶာမွာေပၚလာတဲ့ဓမၼေလးကို ႏွိပ္စက္ျပန္ျပီလို ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္
ျခင္းက မဂၢသစၥာ မွန္ကန္တဲ့အျမင္အယူဆံုးျဖတ္ခ်က္။ခႏၶာက သူ ့ကိစၥ သူလုပ္တာကို
အမွန္အတိုင္းသိတဲ့အတြက္ ကိစၥဥာဏ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ခႏၶာက သူ ့ကိစၥသူလုပ္တာကို
ဥာဏ္နဲ့ပိုင္းျခားျပီး အမွန္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် နိုင္ရင္ စက္ဆုပ္စရာ ရြ ံ့မုန္းစရာ
ေကာင္းတဲ့ ဒီခႏၶာကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ေတြ ့ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။

ဆင္းရဲပါလားလို ့ အမွန္အတိုင္းျမင္သိျခင္းျဖင့္ သစၥဥာဏ္
ႏွိပ္စက္ပါလားလို ့ သူ ့သေဘာကိုသိျခင္းျဖင့္ ကိစၥဥာဏ္
စက္ဆုပ္ရြံ ့မုန္းစရာ ျငီးေငြ ့စက္ပ်က္စရာပါလားလို ့သိျခင္းျဖင့္ ကတဥာဏ္
ဥာဏ္သံုးဥာဏ္ကိုရဖို ့ ဘာမွမခက္ပါဘူး သို ့ေသာ္ သတိကပ္ျပီး
မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုးျဖတ္တတ္ဖို ့ေတာ့လိုပါတယ္။ေပၚလာတာနဲ့ ဒုကၡသစၥာပါလား။
ေဖါက္ျပန္တာနဲ ့ ႏွိပ္စက္ပါလား.။ဒီလိုေလး သိသိျပီးမွတ္သြားဖို ့ပဲ အေရးၾကီးပါတယ္။
ဒီလိုျမင္ ဒီလိုသိျခင္းဟာ သူေတာ္ေကာင္းတို ့ရဲ႕ သိျခင္း။အရိယာတို ့ရဲ႕
ဥာဏ္အျမင္ျဖစ္လို ့ နိဗၺာန္ကို အေရာက္ပို ့ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။

  ။၁၄-၁၀-၂၀၁၄ ေန ့တြင္ ဓမၼရံသီဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ မေထရ္ျမတ္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သံုးေထြ စရိယ၊က်င့္သံုးၾက  တရားေတာ္မွ
မိမိ မွတ္သားမိသည္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သစၥဥာဏ္ကိုသိျခင္း ကိစၥဥာဏ္ကိုပြားျခငး္ျဖင့္ ကတဥာဏ္ကိုဆိုက္ေရာက္နိုင္ၾကပါေစ။

                   *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

1 comment:

mun said...

အသိတစ္ခု တိုးသြားေစလို ့၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္ရွင္