ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, October 28, 2013

ေျမာက္ဦး ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ၾသ၀ါဒ ကထာ


                                             မ်က္စိ သန္စြမ္းျမင္နိုင္စြမ္းလည္း
                                      မ်က္ကန္းေသာသူ ပမာယူ နည္းတူ က်င့္ရမည္။

                                            နားမွာသန္စြမ္း ၾကားနိုင္စြမ္းလည္း
                                      နားကန္း(ထိုင္း)ေသာသူ ပမာယူ နည္းတူက်င့္ရမည္။

                                             ပါးစပ္ နုတ္ခမ္း ေျပာနိုင္စြမ္းလည္း
                                         အ/နွမ္းေသာသူ ပမာယူ နည္းတူက်င့္ရမည္။

                                              အားအင္သန္စြမ္းျပဳနိုင္စြမ္းလည္း
                                        မက်န္းမာေသာသူ ပမာယူ နည္းတူက်င့္ရမည္။

                                      လူၾကီး လူငယ္ မေ႐ြးခ်ယ္ အလြယ္သိတဲ့ တရား။
                                         မေသခင္က အေျခခ် အေသလွတဲ့ တရား။
                                   အနတၱ ေပါက္ အတၱ ေပ်ာက္ ၀မ္းေျမာက္ရတဲ့ တရား။

                                        ကိုယ္အမူအရာ ေပၚတိုင္းမွာ မွန္စြာရွ ူရမည္။
                                        နုတ္အမူအရာေပၚတိုင္းမွာ မွန္စြာရွ ူရမည္။
                                        စိတ္အမူအရာ ေပၚတိုင္းမွာ မွန္စြာရွူရမည္။
                                      ကိုယ္နုတ္စိတ္မွာျဖစ္ေပၚတာ မွန္စြာ ရွ ူရမည္။

                                     

                                         *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: