ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, September 16, 2015

အထူး အစီအစဥ္(၁) ေလ့လာမွတ္သား သိထားပါရန္

ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ သံသရာမွာက်င္လည္ခဲ့ရျပီး အရိုးေတာင္လိုပံုခဲ့သျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ဖူးသူရယ္လို့မရွိ
ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ေဟာၾကားသည္ကို ဓါတ္ေတာ္က်သြားျပီျဖစ္ေသာ
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားကလည္း မိန္ ့ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။မိဘ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကို ဘုရားရွင္
သာသနာႏွင့္ၾကံဳေတြ ့သခိုက္ ေက်းဇူးဆပ္ေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။


အထူးအစီအစဥ္ အရ ပထမ ဦးစြာ သိထားမွတ္ထားရမည္ တရားမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားထားရပါမည္။

၁။  ။ ဒိဌိကို အသိဥာဏ္ျဖင့္ ပယ္ပါ။
၀ိပႆနာ ရွ ူမွတ္မည့္သူမ်ားသည္ ဦးစြာ ပထမ ဒိဌိ ကို အသိဥာဏ္ျဖင့္ ပယ္ရမည္။
အသိဥာဏ္ျဖင့္ သိျပီးပယ္ထားမွသာ တရားရွူမွတ္ရာတြင္ ငါေကာင္ သူေကာင္ အျဖစ္ စြဲလမ္းမွ ူကင္းျပီး
ခႏၶာ ကိုယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း အရိုးစု အျဖစ္ ျမင္ေတြ့ျခင္းမ်ားကို ထိတ္လန့္ျခင္းကင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို ့ အသိဥာဏ္ျဖင့္ပယ္နိုင္ရန္ စာသိျဖင့္ သိမွတ္ျပီး ဆင္ျခင္ထားရပါမည္။
ေအာက္ပါ   link တြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မွတ္သားထားလိုက္ပါ။

ဒိဌိသံုးမ်ိဳး  ႏွင့္ ၀ီစိကိစၥာ သေဘာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မွတ္ဖြယ္


၂။  ။ ရုပ္ နာမ္ ႏွစ္ပါး(ခႏၶာ ငါးပါး)ကိုသိမွတ္ရမည္။
ခႏၶာ ငါးပါးတို ့ ကိုလည္း အသိဥာဏ္ျဖင့္သိမွတ္ထားရပါမည္။
ခႏၶာ၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကိုရွူမွတ္ရမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ခႏၶာ ဆုိသည္မွာ ဘယ္အရာ ကို ေခၚဆို
ေၾကာင္း သိထားရပါမည္။
ေအာက္ပါ   link တြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မွတ္သားထားလိုက္ပါ။

ခႏၶာ ငါးပါး


၃။  ။ ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္(ခႏၶာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခႏၶာျဖစ္က်ိဳး)ကို သိေအာင္ေလ့လာပါ။
ခႏၶာ ၏ ျဖစ္စဥ္ကိုေဖၚျပထားေသာ ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ကို ေလ့လာ မွတ္သားသိထားရပါမည္။
သို့မွသာ သံသရာလည္ျခင္းကို သိရွိျပီး ခႏၶာ ကိုျငီးေငြ ့ျခင္း ဘ၀ ကို ျငီးေငြ ့ျခင္း  ျဖစ္ျပီး
သံသရာျပတ္ေၾကာင္း တရား ကို လိုလားမွ ူအမွန္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
 ေအာက္ပါ   link တြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ မွတ္သားထားလိုက္ပါ။


ပဋိစၥသမုပၸါဒ္

အထက္ပါ က်က္မွတ္ရန္စာမ်ားကို တရားအားမထုတ္မွီ ၾကိဳတင္ ရထား
 က်က္ထား သိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။သို ့မွသာ ေယာဂီ မ်ား အားထုတ္ဆဲ
 ျဖစ္ေသာ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္သည္ အားၾကီးေသာ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္ျဖစ္ပါလိမ့္
မည္။ထို ့ေၾကာင့္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဗုဒၶသည္ သူ၏ ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး`၌ ၀ိဇၨာစရဏ
သမၸေႏၷာ ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္တြင္ ၀ိဇၨာ ဆိုတာ-သိမွ ူ။စရဏ ဆိုတာ က်င့္မွ ူ။
သိသင့္သိထိုက္တာကို သိျပီးမွ က်င့္ ဟုမိန္ ့ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

ဤကဲ့သို့ "အသိေရာ  အက်င့္ပါ   "ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ျပည့္စံုမွ သာလွ်င္ ဒိဌိ၀ိသုဒၶိ- အယူအျမင္ စင္ၾကယ္ျခင္း။
ကခၤ ါ ၀ိတရဏ ၀ိသုဒၶိ-ယံုမွား သံသယ စင္ၾကယ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည့္စံုျပီး က်င့္ဆဲ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္မွ တစ္ဆင့္
မဂ္ဥာဏ္ သို ့ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္ သို ့ မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သိျပီးတာပဲ က်င့္စရာမလို။ က်င့္ရင္ ျပီးတာပဲ ၾကိဳတင္သိစရာ မလို။ စိတ္ေကာင္းရွိျပီးေရာ သိစရာ
က်င့္စရာမလို၊ တရားရွာကိုယ္မွာေတြ ့" အစရွိေသာ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း ကင္းလွ်က္ အယူ၀ါဒ
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့သည္ ဗုဒၶ အလိုေတာ္ က် မဟုတ္ေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္နိုင္ရန္ လိုအပ္
ပါသည္။

နိဗၺာန္ သို ့အေရာက္လွမ္းလိုသူမ်ား ေလ့လာမွတ္သားအသိပြားနိုင္ၾကပါေစ။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

2 comment:

mun said...

သမီးေတာ္ရဲ ့ ေစတနာဂရုဏာ ေတြ ့ၿမင္ ခံစားရ ပါသည္ တတိယေျမာက္သမီးေတာ္ ရွင့္။pyaemoe kywal said...

ဖတ္႐ႈမွတ္သားသြားပါတယ္ ခင္ ဗ်ာ။