ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, February 16, 2014

တံလွ်ပ္ကိုေရထင္ ေရႊသမင္ အလိုက္မွားသလို မျဖစ္ေစခ်င္ဓါတ္ေတာ္က်သြားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ တရားေတာ္မ်ားကိုနာၾကား ရသည္အခါ ဖတ္ရွ ူရသည့္အခါ
နိဗၺာန္ရနံ ့တို ့ေမႊးပ်ံ ့ေနသည္ကိုခံစားမိရပါသည္။


သစၥာ တကယ္သိခ်င္လွ်င္ သစၥာသိသြားသူတို ့၏ လမ္းစဥ္အတိုင္းက်င့္ၾကံပါရန္ ေမတၱာေရွ႕ထား မွာၾကားခ်င္
ပါသည္။အဘိဓမၼာနည္းျဖင့္ သစၥာတရား ကို  ေလးမဂ္ ေလးဖိုလ္ တိုင္ေအာင္ ထိုးထြင္းသိျမင္သြားေသာ
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္လည္းေကာင္း။သုတၱန္နည္းျဖင့္သစၥာတရား ကို  ေလးမဂ္ ေလးဖိုလ္ တိုင္ေအာင္ ထိုးထြင္းသိျမင္သြားေသာ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္လည္းေကာင္း။မိုးကုတ္ဆရာ
ေတာ္ဘုရားၾကီး၏ နည္းျဖင့္ ေလးမဂ္ေလးဖိုလ္ ရျပီး ဓါတ္ေတာ္က်သြားခဲ့ေသာ မံုလည္ ဆရာေတာ္ဘုရား
ၾကီးသည္လည္းေကာင္း။ အျခားေသာ ဓါတ္ေတာ္က်သြားျပီးသည့္ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ဘုရား။ သဲအင္းဂူ ဆရာ
ေတာ္ဘုရား စသည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ နည္းျဖင့္ တရားေတာ္မ်ားကို က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္ၾကရန္
အထူးတလည္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ဓါတ္ေတာ္က် သြားေသာဆရာေတာ္မ်ား၏ တရားနည္းလမ္းမ်ားကို
မက်င့္သံုးပဲ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား  ဖတ္ရွ ူ၍ အားထုတ္ေနၾကေသာဆရာေတာ္မ်ားရွိပါလိမ့္မည္။
၎ ဆရာေတာ္မ်ားကို မေလးစားေသာေၾကာင့္ အထင္မၾကီးေသာေၾကာင့္ ေျပာရျခင္းမဟုတ္ပါ.။တကယ့္
တရားစစ္ တရားမွန္ကိုရခ်င္လွ်င္ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးထားလွ်င္ ဓါတ္ေတာ္က်သြားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား ၏နည္း
ျဖင့္ တရားနည္းလမ္းမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးေနေသာ ေဟာၾကားေတာ္မူေနၾကေသာ
ဆရာေတာ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည့္အထဲမွ တစ္ပါးပါးကို ဆရာတင္ျပီးေလ့က်င့္သင္ၾကား အားထုတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။  ခပ္ေပါ့ေပါ့ အေတြးမ်ားျဖင့္ ခပ္လြယ္လြယ္ မယံုလိုက္ၾကပါႏွင့္။ တရားမွန္သမွ် ေကာင္း
ၾကသည္သာျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ နိဗၺာန္ လမ္းဆံုးျဖစ္ေသာ တရားကို ေတြ ့ရန္ ခဲယဥ္းပါ၏။ ကိုယ္တိုင္
ရွာေတြ ့ဖို ့ဆိုသည္မွာ ခက္ခဲေသာအရာျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ရွာေတြ ့ထားေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏
နည္းေပးလမ္းျပအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကပါရန္ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ တိုက္တြန္းပါသည္။

တံလွ်ပ္ ႏွင့္ ေရသည္ အေရာင္ အဆင္းတူၾက၏။ ေရဟုထင္ျပီး အလိုက္မွားမိက အေမာဆို ့၍ ေသပြဲ၀င္ရန္
သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ေသျခင္းတရားတို ့၏ ခ်ဳပ္ရာျငိမ္းရာ ျမတ္နိဗၺာန္ကိုအေရာက္လွမ္းလိုသူမ်ားသည္ဆရာ အေရြးမွန္ရန္အလြန္
အေရးၾကီးသည္။ တံလွ်ပ္ႏွင့္ ေရ ကိုသဲကြဲစြာ မသိေသာ ေရႊသမင္ ကဲ့သုိ့ ပင္ ပုထုဇဥ္ဆိုသည္မွာ ခႏၶာ ၏
အေၾကာင္းရင္းကိုသဲကြဲစြာ မသိေသာေၾကာင့္ ဟိုဆရာေျပာ ဟုတ္နိုးနိုး ဒီဆရာေျပာ ဟုတ္နိုးနိုး ျဖစ္တတ္
ၾကသည္။ မွားယြင္းစြာ က်င့္ၾကံမွ ူသည္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးမဲ့ေစေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းတရားကို ရင္ဆိုင္ ရန္
အေၾကာင္းရင္းသာျဖစ္ေတာ့သည္။ ေသျခင္းတရားကိုမလြန္ေျမာက္နိုင္ေပ။အၾကိမ္ၾကိမ္ေသရျခင္း အေၾကာင္း ကိုျဖစ္ေစေသာ မွားယြင္းသည္ ့ က်င့္ၾကံမွ ူမ်ားက လြတ္ကင္းၾကေစလိုပါသည္။

ခႏၶာ အာယတန ဓါတ္တို ့ မျပတ္ျဖစ္ရာ  သံသရာမွ ကၽြတ္လြတ္ထြက္ေျမာက္ရန္ ၾကံစည္သူသည္  စစ္မွန္ေသာ ဆရာသမားထံတြင္ တပည့္အျဖစ္ခံယူရမည္။ ငါသိ ငါတတ္ ျဖင့္ က်င့္ၾကံျခင္းသည္
တလြဲမာန ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးမဲ့ေစပါသည္။ တပည့္ခံယူရန္ ၀န္ေလးသူသည္ သစၥာတရားကို သိရန္
ခက္ခဲေသာသူသာျဖစ္သည္။ မာန ကိေလသာအားၾကီးေနေသာေၾကာင့္ အဘယ္မွာအက်ိဳးရွိနိုင္ေတာ့မည္
နည္း။အဂၢသာ၀က ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္ ႏွင့္ ရွင္သာရိပုတၱရာကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးမ်ားပင္
 ဆရာ ႏွင္ ့ေတြ ့ျပီးသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိဳ့ တစ္ခ်ိဳ ့ေသာ ဆရာေတာ္ မ်ား အလြန္နာမည္ၾကီးၾကသည္။ သို ့ေသာ္ သစၥာတရား ေယာင္ေယာင္မ်ား
ျဖစ္ေနၾကသည္။ အဘိဓမၼာနည္းလည္းမက် ။သုတၱန္နည္းလည္းမ၀င္။သတၱ၀ါတို ့၏ အက်ိဳဳ းစီးပြား အခ်ိန္ကုန္
ပ်က္စီးဖို ့အေၾကာင္းရင္းေတြမ်ားလွပါသည္။ေသျခင္းတရားကေစာင့္ေနမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ေရ ႏွင့္
အေရာင္တူ ေသာ တံလွ်ပ္ ေနာက္ကိုမလိုက္မိရန္ သတိေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အရိယာျဖစ္လိုလွ်င္ အရိယာ တို ့၏ တရားကို နာၾကားပါ။ အခ်ိန္က မေစာင့္ေသာေၾကာင့္ မိမိ လုပ္သည့္အလုပ္ကို အျမန္ဆံုး
အျပီးသတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပုထုဇဥ္မွန္လွ်င္ ဆရာ အစစ္ လား အတုလား မခြဲျခားတတ္ပါ။
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မသိနိုင္ေသာေၾကာင့္ ဓါတ္ေတာ္က်သြားေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ တရား နည္းလမ္း
ကို က်င့္သံုး အားထုတ္ၾကရန္ အထူးတလည္ တိုက္တြန္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္တိုင္း သစၥာတရားကိုမသိပါ။ မေရရာေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုက်င့္သံုးမိျပီးအခ်ိန္ကုန္ အက်ိဳးမဲ့
ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဤသို ့ေရးသားတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိမိက်င့္ၾကံအားထုတ္မွ ူကိုအေထာက္အကူျပဳမည့္ ဆရာေတာ္သည္ သစၥာ သိမသိ မသိနိုင္ေသာေၾကာင့္
ေအာက္ပါနည္းလမ္းျဖင့္ ေလ့လာအကဲခတ္၍ ဆရာ တင္ၾကပါရန္ ေမတၱာေရွ ့ထား တိုက္တြန္းပါသည္။
၁။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ နည္းကို က်င့္သံုးသေလာ။
၂။မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ နည္းကိုက်င့္သံုးသေလာ။
၃။လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ နည္းကိုက်င့္သံုးသေလာ။
၄။စြန္းလြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ နည္းကိုက်င့္သံုးသေလာ။
၅။ေ၀ဘူ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ နည္းကိုက်င့္သံုးသေလာ။
၆။ အနာဂါမ္ ဆရာသက္ၾကီး ၏ နည္းကိုက်င့္သံုးသေလာ။
၇။ သဲအင္းဂူ ဆရာေတာ္ ၏ နည္းကိုက်င့္သံုးသေလာ။

စသျဖင့္ ေလ့လာျပီး ဆရာတင္ပါ။စာအုပ္ေတြထဲမွာ ဒီနည္းလမ္းေတြရွိတာပဲ ကိုယ့္ဘာသာ စာဖတ္ျပီး
က်င့္လွ်င္ရတာပဲ ဟု ခပ္ေပါ့ေပါ ့အေျပာမ်ိဳးေျပာေသာ ဆရာမ်ားေတြ ့က ေ၀းေ၀းေရွာင္ပါ ။အခ်ိန္တန္ဖိုးကို
နားလည္လွ်င္မိမိကိုယ္ ကိုကယ္တင္ပါ။

ဓမၼရံသီ ဆရာေတာ္သည္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဥပနိႆႆႆ     ယ်ခံတပည့္ျဖစ္သည္။
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တရားနည္းလမ္းျဖင့္တရားေတာ္မ်ားေဟာၾကားေနေသာ ဆရာေတာ္မ်ား
ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ အျခားေသာ ဓါတ္ေတာ္က်သြားသည့္ မဟာစည္ဆရာေတာ္စသည့္ဆရာေတာ္မ်ား၏
တရားနည္းလမ္းျဖင့္ တရားေတာ္မ်ားေဟာၾကားသည့္ ဆရာေတာ္မ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည္။
ထို ဆရာေတာ္မ်ားထံတြင္ တရားနည္းလမ္းမ်ားရယူ၍ ဆရာတင္ပါ။ သံဃာေတာ္ မ်ားကိုမေလးစား
မရိုေသျပဳရန္မဟုတ္ေပသစၥာတရားသိရန္အတြက္ ဆရာတင္ရာ`၌ ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ အလြန္
အေရးၾကီးေသာေၾကာင့္ ဤသို ့ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တံလွ်ပ္ကိုေရထင္၍ ဟုတ္လိမ့္နိုးနိုး ဆရာတင္မွားၾကမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ဆရာ အေရြးမွန္ေစရန္
ဆရာေရြးနည္းကို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ သစၥာတရားကို ရွာေဖြ ေတြ ့ရွိက်င့္ၾကံအားထုတ္နိုင္ၾကပါေစ။

              

                              *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

2 comment:

ရာဇာေထြး said...

ပုိ႔စ္ေလးဖတ္ျပီးမွတ္သားသြားပါတယ္ခင္ဗ်ာ...
ဆရာမျပနည္းမက်ဆုိတဲ႔ျမန္မာစကားပုံေလးကလည္းေတာ္ေတာ္မွန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...
ခရီးတစ္ခု ကုိယ္႔နည္းကုိယ္႔ဟန္နဲ႔ စမ္းတ၀ါး၀ါးသြားေနတာထက္ လမ္းညြန္ဆုိင္းဘုတ္
ေလးေတြကုိၾကည္႔ျပီးသြားရတာက ပုိျပီးခရီးတြင္ပါလိမ္႔မယ္... ပုိ႔စ္ေလးအတြက္ေက်းဇူး
တင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ.....

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင္႔
ရာဇာေထြး

ျမတ္ပန္းႏြယ္ (Myat Pan Nwe) said...

ဒီပို႔စ္ေလးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သမီးေတာ္ေရ။