ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, December 22, 2015

သစၥာ ၄ ခ်က္


 ဒုကၡသစၥာနဲ႕မဂၢသစၥာ
………..။………..။………..

အရႈခံဘက္က ရုပ္နာမ္ ၂-ပါး၊အက်ယ္ခ်ဲ႕ရင္ ခႏၶာငါးပါး၊
အဲ့ဒါေတြဟာ တစ္ခုမွ် မျမဲၾကဘူး။တဖြဲဖြဲတသဲသဲ အသစ္
အေဟာင္းေျပာင္းလြဲေနၾကတာပဲ၊ဒီခႏၶာငါးပါးၾကီးဟာ
ရလာကတည္းက မသက္သာဘူး၊ဒုကၡသစၥာၾကီးပဲ။


“ဇာတိပိ ဒုကၡာ၊ ဇရာပိ ဒုကၡာ၊ဗ်ာဓိပိဒုကၡာ၊မရဏာမၸိဒုကၡံ” လို႕
ဓမၼစၾကာ တရားဦးထဲမွာပါတယ္ မဟုတ္လား။ ဘာသစၥာေတြတဲ့တံုး။
ဒုကၡသစၥာေတြ။ အို နာ ေသ ကြဲ မြဲ အကုန္လံုး ဒုကၡသစၥာေတြပဲ။
လိုခ်င္တာ မရတာလဲ ဒုကၡသစၥာပဲ၊ ဒုကၡေတြအကုန္လံုး
မဆံုးနိုင္ေတာ့ဘူး။ခ်ံဴးေျပာလိုက္ေတာ့မယ္။

“သံခိေတၱန ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ ဒုကၡာ”
ခႏၶာ ငါးပါးလံုးဒုကၡတံုး ဒုကၡခဲ  ဒုကၡသစၥာၾကီးပဲ -တဲ့။
ေအး…အဲ့ဒီခႏၶာငါးပါးၾကီးဟာ စကၠန့္မလပ္၊မိနစ္မလပ္၊
တရစပ္ ျဖစ္ - ပ်က္ ေနၾကတာ၊ အဲ့ဒီ အျဖစ္အပ်က္ေတြက
ႏွိပ္စက္ေနၾကလို႕ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကရတာပဲ။ဒါျဖင့္ အဲ့ဒီ
ျဖစ္ - ပ်က္ ေတြကိုေရာ ဘာသစၥာေခၚမလဲ၊ ဒုကၡသစၥာ
ေခၚမယ္။ ဟုတ္တယ္။

အဲ့ဒီ ျဖစ္ - ပ်က္ ေနတာေတြကို ဒီကေန ဥာဏ္နဲ႕ၾကည့္ရင္
ျမင္ရတယ္။ ျဖစ္လိုက္ ပ်က္လိုက္  ျဖစ္လိုက္ ပ်က္လိုက္နဲ႕
အသစ္ အေဟာင္းေျပာင္းလဲြေနတာေတြကို ျမင္ရတယ္။
သမာဓိကေလး ထူေထာင္ျပီး ဥာဏ္နဲ႕ၾကည့္ရင္ ျမင္ရနိုင္တယ္။
အဲ့ဒီျမင္တတ္တဲ့ဥာဏ္ကို က်ေတာ့ မဂၢသစၥာေခၚတယ္။

ျဖစ္ပ်က္က ဒုကၡသစၥာ ျမင္တဲ့ဥာဏ္က မဂၢသစၥာ
စြဲစြဲျမဲျမဲ မွတ္ထားၾက။


သမုဒယသစၥာနဲ႕ နိေရာဓသစၥာ
…။……….။………….။……….။…

သမာဓိ ထူေထာင္ျပီး ဥာဏ္နဲ႕ၾကည့္တဲ့အခါ ခႏၶာရဲ႕ အျဖစ္-အပ်က္ကို
ျမင္ရနိုင္တယ္။ အဲ့ဒီ အျဖစ္ အပ်က္ေတြကို ျမင္ေနတဲ့အခိုက္မွာ
ေလာဘ တဏွာ မေပၚလာနိုင္ဘူး။

ဘာျပဳလို႕လဲဆိုေတာ့ ေလာဘတဏွာလာမယ့္ေနရာ ဟဒယ၀တၳဳမွာ
မဂ္ဥာဏ္ေရာက္ေနလို႕ပါပဲ။မဂ္ဥာဏ္က ဦးႏွင့္ေနလို႕ပါပဲ။
မဂ္ဥာဏ္ကလည္း ဟဒယ၀တၳဳေပၚမွာေပၚရတာ၊ေလာဘတဏွာ
လာရင္လည္း ဟဒယ၀တၳဳေပၚမွာပဲ လာရမွာ၊ မဂ္ဥာဏ္ကလည္း
နာမ္တရား၊ ေလာဘတဏွာကလည္း နာမ္တရား၊
နာမ္တရားတို႕ဆိုတာကလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ (၂)မ်ိဳးျပိဳင္၍
ျဖစ္ရရိုးထံုးစံမရွိ၊တစ္မ်ိဳးစီသာျဖစ္ရတာ။ အခု မဂ္ဥာဏ္ဆိုတဲ့
နာမ္တရားက ဟဒယ၀တၳဳေပၚမွာ ဦးစြာေပၚႏွင့္တယ္။
အဲ့ဒါေၾကာင့္ေလာဘတဏွာဆိုတဲ့ နာမ္တရားက အဲ့ဒီ ဟဒယ၀တၳဳ
ေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ေပၚလို႕ မရတာ။

ဒီေတာ့ ေလာဘ တဏွာ မေပၚနိုင္ပဲ ေပ်ာက္ေနရတာေပါ့။
ေလာဘတဏွာ ေသေနတယ္ ဆိုပါေတာ့။
အဲ့ဒီ ေလာဘတဏွာကို သစၥာဖြဲ႕ရင္ သမုဒယသစၥာလို႕ မွတ္ၾက၊
ဒါျဖင့္ သမုဒယသစၥာေသေနတာေပါ့။ ေအး …အဲ့ဒီလို
အျဖစ္ အပ်က္ေတြကိုျမင္ေနတဲ့အခိုက္မွာ သမုဒယသစၥာ
မေပၚလာနိုင္ဘူး။ ေသေနတယ္လို႕ဆိုရတာေပါ့။ ဒါတြင္ ဘယ္ကမလဲ။
သမုဒယသစၥာကလုပ္လို႕ ေပၚ ေပၚလာရတဲ့ ေနာင္ဘ၀ ေနာင္ခႏၶာ
ေတြလဲ မေပၚလာေတာ့ဘူး။ ဘ၀ ခႏၶာေတြခ်ဳပ္ျငိမ္းကုန္တယ္။
အဲ့ဒီလိုခ်ဳပ္ျငိမ္းကုန္တာဟာ နိေရာဓသစၥာပဲ။ ေနာင္ခႏၶာေတြ မေပၚလာပဲ
ခ်ဳပ္ျငိမ္းကုန္တာ နိေရာဓသစၥာေခၚပါတယ္။


သစၥာ  ၄- ခ်က္ ျပန္စစ္ေဆး
………..။…………။……………..

ဒီသေဘာေတြေၾကညက္သြားေအာင္ျပန္ျပီး စစ္ေဆးမယ္။
၁။ျဖစ္ ပ်က္ က ဒုကၡသစၥာ
၂။ျမင္တဲ့ဥာဏ္က မဂၢသစၥာ
၃။ေသတာက သမုဒယ သစၥာ
၄။ေနာင္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ

သစၥာတရားဆိုတာ အဲ့ဒီလို ခႏၶာထဲမွာ ရွိတာ။
သစၥာတရားဆိုတာ စာအုပ္ထဲမွာရွိတာမဟုတ္ဘူး။
စာအုပ္ထဲမွာရွိတာက မွတ္တမ္းပဲ။ ခႏၶာထဲမွာျဖစ္ေပၚသမွ်ကို
စာနဲ႕ေရးျပီး စာအုပ္ထဲမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမွ်သာျဖစ္တယ္။

အမွန္ကေတာ့ သစၥာတရားဆိုတာ အခုေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း
ခႏၶာထဲမွာပဲ ရွိတယ္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ေနာင္ခႏၶာမလာတာက နိေရာဓသစၥာ ဟု
ဆိုရာ၌ကိုယ့္အဆင့္ႏွင့္ကိုယ္ေျပာနိုင္၏။ ဥပမာ-
ေသာတာပန္ျဖစ္သြားလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္အတြက္ အပါယ္ေလးပါး
ခႏၶာမလာနိုင္ေတာ့ေခ်။ သကဒါဂါမ္အတြက္ အထူးမရွိ။
အနာဂါမ္ျဖစ္သြားလွ်င္ အပါယ္ေလးဘံုႏွင့္ ကာမသုဂတိ ၇ -ဘံု၊
ေပါင္း (၁၁)ပါးေသာ ခႏၶာေတြ မလာနိုင္ေတာ့ေခ်။
ရဟႏ ၱာျဖစ္သြားလွ်င္ကား ဘယ္ခႏၶာမွ မလာနိုင္ေတာ့ေခ်။ 


(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ တစ္ဘ၀ သာသနာမွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: