ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, January 12, 2017

ကာလ သံုးျဖာ**


ကာလ သံုးျဖာ**

စတုတၳေျမာက္စက္ဝိုင္း ၁ . အကြက္သည္
လြန္ေလၿပီးေသာအတိတ္ကာလ က
အိုျခင္း  နာျခင္း ေသျခင္းတို႔ျဖင့္ ဝါးမ်ိဳခံခဲ့ရျခင္း
သေဘာလကၡဏာကိုေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။


၂ အကြက္ႏွင့္ ၃ အကြက္သည္ ယခုျဖစ္ဆဲ
ပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ အိုျခင္းသေဘာျဖင့္အိုေနၿပီး
အခ်ိန္တန္လွ်င္ေသရအံုးမည္ကိုေဖၚျပျခင္း
ျဖစ္သည္။ပစၥဳပၸန္ကာလ၏ ဝါးမ်ိဳျခင္းေၾကာင့္
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ မာေၾကာၾကည္လင္ခဲ့ေသာ
အသား အေရမ်ားသည္ ေလ်ာ့ရဲ ရႈံ႕တြတြန္႔လိပ္ေနေခ်ၿပီ။
(အသက္ ၄၀ ေက်ာ္သူမ်ား ကိုယ့္လက္ဖမိုးကို
ကိုယ္ျပန္ၿပီး ငံုမၾကည့္ၾကပါႏွင့္..😜😜)
မအိုခ်င္လည္း အိုရသည့္ ဆင္းရဲ ဒုကၡသည္
အမွန္တရားသစၥာျဖစ္သည္ကို ျငင္းႏိုင္ရန္မ႐ွိပါေခ်။
မၾကာေတာ့ေသာကာလတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္
မေသခ်င္ပဲေသရသည့္ ဆင္းရဲကို
မလဲြဧကန္ ရင္ဆိုင္ၾကရေပေတာ့မည္။
ပစၥဳပၸန္ကာလ၏ ဝါးမ်ိဳျခင္းကို လြန္ဆန္ႏိုင္ရန္ကား
အေၾကာင္းမ႐ွိေတာ့။

၄ အကြက္ ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ အနာဂတ္ကာလတြင္ ခႏၶာရခဲ့လွ်င္လည္း ကာလ၏ ဝါးမ်ိဳျခင္းကို
ခံရေပအံုးမည္။အနာဂတ္ကာလ အိုနာေသ
ဒုကၡသစၥာကိုလြန္ဆန္ႏိုင္ရန္အတြက္
ယခုပစၥဳပၸန္သည္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလ အိုနာေသမွ
လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဝိပႆနာ ဥာဏ္ပညာျဖင့္
က်င့္ၾကံအားထုတ္လ်က္ ကာလဝိမုတၱိ နိဗၺာနံ
နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္
သတိသံေဝဂမွ ဥာဏသံေဝဂသို႔ ကူးေျပာင္း
ႏိုင္ေစျခင္းအက်ိဳးငွါ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏
အလိုေတာ္က်အတိုင္းေရးသားစီရင္ေတာ္မူ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကာလ၏ ဝါးမ်ိဳခံရျခင္းမွ လြတ္ကင္းေအာင္
က်င့္ၾကံ အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: